Chop Mark - Numismatická definice

Definice: Značka řezu je čínský znak, který byl vytištěn do mince čínským obchodníkem, který ověřil váhu a čistotu mince. Ty se nejčastěji vyskytují na amerických obchodních dolarech, které byly zaslány do Číny za účelem usnadnění obchodu. Když mince dorazila do čínského přístavu, obchodník "rozsekal" minci svou jedinečnou čínskou postavou, která ho identifikovala s jinými obchodníky.

Vzhledem k tomu, že mince byly používány v obchodě po celé Číně, další obchodníci by přidali svou jedinečnou značku. Značky se liší velikostí a tvarem. Některé mince mají na sobě jen jednu stopku, zatímco jiné mince mají tolik značek kotlety, které by se považovaly za poškozené. Někteří sběratelé mincí považují označené mince za poškozené. Ostatní sběratelé považují tuto část mincí za jedinečnou historii. Služby třídění třetích stran, jako je služba Profesionální klasifikace mincí, budou ověřovat a klasifikovat označené mince, ale budou si vědomy, že jsou v popisu mincí označeny jako nasekané.

Náhradní hláskování: chopmark, chop-mark

Příklady: Tento obchodní dolar 1875-S má čínskou značku na paží Lady Liberty.