Je snadné vytvořit přikrývku s nakloněnými přikrývkami