Origami a zákony o autorských právech

Jaké složky papíru potřebujete vědět

Zjistěte, jak se autorský zákon vztahuje na origami. Pokud vyučujete origami, je důležité pochopit duševní vlastnictví papírových složek.

Proč je autorské právo důležité?

Ačkoli většina lidí, kteří praxi origami dělají tak jako hobby, tam jsou někteří lidé, kteří dělali origami své zaměstnání na plný úvazek. Například, Nick Robinson je profesionál z origami, který se živí ilustráním knih, vytvářením designů origami a pracováním na komerčních origami projektech.

Když porušujete zákony o autorských právech, odkládáte potenciální potenciál lidí, kteří záleží na jejich schopnosti skládat papír, aby mohli podporovat sebe a své rodiny.

Tradiční modely Origami

Nejoblíbenější modely origami jsou tradiční modely. Tradiční origami modely nemají známého tvůrce. Jsou ve veřejném vlastnictví. To znamená, že mohou být volně kopírovány. Můžete si dát dohromady knihu tradičních modelů origami prodávat nebo prodávat modely samy.

Příklady tradičních origami zahrnují:

Giladova Origami stránka má dlouhý seznam diagramů pro tradiční origami modely. Pokud si nejste jisti, zda je model tradičním modelem, může pomoci tento seznam.

Modely Origami chráněné autorskými právy

Modely, které nejsou ve veřejné doméně, patří osobě, která návrh vytvořila. Pokud jste chtěli zahrnout tyto návrhy do origami knihy nebo je složit prodávat jiným, musíte získat povolení od držitele autorských práv.

Na webové stránce origami můžete obvykle najít e-mail v části "Kontaktujte nás", kterou můžete použít k získání oprávnění od držitele autorských práv.

Například tyto projekty vytvořil Dana Hinders jako originální návrhy:

Pokud byste chtěli použít některý z těchto návrhů v komerčním projektu, měli byste emailem origami@aboutguide.com získat oprávnění.

Mějte na paměti, že mnozí umělci origami jsou velkodušní lidé, kteří rádi sdílejí svou vášeň pro skládání papíru s ostatními. Pokud jste fanouškem práce někoho a obraťte se na ně, abyste požádali o povolení k použití designu, umělec by vám mohl dovolit použít návrh zdarma nebo za velmi malý poplatek. V případě pokynů získaných prostřednictvím webové stránky origami, mnoho webmaster vám umožní používat jejich vzory, dokud správně připočítáte webové stránky a poskytnete odkaz na jejich práci.

Soukromé vs. komerční použití

Autorské právo je také ovlivněno myšlenkou soukromého vs. komerčního využití. Pokud si zakoupíte knihu origami pokynů nebo se naučíte, jak vytvořit model z volného webu, například O Origami, máte možnost skládat tolik kopií každého obrázku, jak si přejete pro své vlastní soukromé použití. Například byste mohli udělat kolekci květin origami pro váš domov a kytici, která se dá příteli.

Komerční užití odkazuje na činnosti, které mají za cíl generovat zisk, jako je například prodej knihy origami pokynů nebo prodej modelů origami na řemeslné show. Komerční využití je tam, kde dochází k většině problémů s autorskými právy Nemůžete vydělat peníze z něčího intelektuálního vlastnictví bez jejich svolení.

Spravedlivé použití

Spravedlivé použití je výjimkou ze standardních autorských zákonů. Spravedlivé využívání znamená použití materiálu chráněného autorskými právy pro výzkum, výuku, kritiku, komentáře, zpravodajství nebo stipendium. Například učitel veřejné školy, který používá části origami diagramu, aby prokázal symetrii v lekci geometrie, by pravděpodobně spadal pod ustanovení o spravedlivém užívání autorského zákona.

dodatečné informace

Společnost Origami USA připravila podrobnou analýzu autorských práv, která se týká umění skládání papíru.