Přidejte zabalené smyčky a dráty na přívěsek na hrášku