Vytváření hlíny

Výroba hliněných desek je prvním krokem ve všech stavbách keramických desek. To je důležitý základ; chyby při vytváření desek mohou zničit kus v pozdějších fázích výstavby.