Dokončení vyšívání Beadwork Loom pomocí metody Selvage

Tkaní Selvage a použití Ukončení svorky

Hrana okraje je tkaná, aby se zabránilo rozbití nití. Pomocí metody obrubování dokončování beadwork tkalcovského stavu použijete útkové niti, abyste sepsali osnovní nitě do obruby na obou koncích beadwork. Potom můžete šití na tkaninu, lepidlo na zadní části vašeho beadwork, nebo ji zajistěte v koncích svorek s páskem, abyste vytvořili náramek, jak je zde znázorněno.

Poznámka: Tento tutoriál demonstruje dokončení pomocí pevného rámu nebo vzpřímeného perličkového tkalcovského stavu bez vypouštěcího zařízení. Proces je mírně odlišný, pokud používáte stojatý tkalcovský stav s vypouštěcím zařízením.