Jak číst graf vzorku pejotových stehů Odd-Count

Jakmile pochopíte mechaniku nepopsaného plochého pejotového stehu , jste připraveni vyřešit vzorový graf.

Vzorové grafy jsou grafy, které obsahují barevné čtverce, kde každý čtverec představuje jeden obdélník ve vzorku. Odd-count peyote stehy grafy, ne překvapivě, obsahují nepárné množství vertikálních sloupců. Zvláštní počet sloupců znamená, že můžete šit rovnoměrně tvarované motivy na střed.

Pro tento tutoriál budeme jako vzorový vzor používat můj bezplatný graf Spiderů a Pumpkinů. Uvidíte, že prvních pár řádků nepatrného počtu pejotových stehů je nejslabší.