Jak klasifikovat moderní mince

Třídění moderních důkazních mincí se provádí zcela jinak než mince pro obchodní stávky a klasické mince . Moderní důkazní mince jsou obvykle definovány jako mince vyrobené po počátku 60. let 20. století. To je způsobeno zejména skutečností, že složení mincí Spojených států se změnilo v roce 1965 a v 60. a 70. letech 20. století se rozvíjela moderní technologie razby. To vedlo k významnému zlepšení v kvalitě důkazů mincí vyrobených Mincovnou Spojených států.

Většina moderních zkušebních mincí vyrobených za posledních 25 až 30 let mezi PR-68 a PR-70. Více nedávno, alespoň 95% moderních důkazních mincí stupeň PR-69 nebo lepší. Rozdíly mezi těmito dvěma stupni jsou velmi malé a vyžadují správné zvětšení, aby se zjistily závady, které se objeví pouze za velmi přesných světelných podmínek. Nejčastěji je rozdíl mezi PR-69 a PR-70 "okouzlujícím pohledem". Oční odvolání je celkový vzhled mince s ohledem na všechny aspekty vizuálního vzhledu mince.