Jak přenést značení vzoru a typy použitých nástrojů