Napier šperky od 20. a počátku třicátých let

Datování pomocí značek a jiných identifikačních faktorů

Napier bižuterie od dvacátých a počátku třicátých lét je extrémně těžké najít a vysoce ceněný oba Napier nadšenci a sběratelé Art Deco šperky. Stejně jako Ciner bižuterie, je často obtížné dát Napier kusy prostě tím, že se podíváte na značku. To platí zejména pro začínajícího sběratele nebo prodejce, který tento druh šperků příliš nezkusil. Kusy z jiných desetiletí jsou často mylné jako dvacátá léta, protože velmi podobné značky - zvláště verze s hromadnými písmeny uvedenými níže - byly široce používány na kusy vyrobené v pozdějších desetiletích.

Chcete-li přesně datovat Napier šperky, je nutné se podívat na celkový styl, konstrukce a komponenty používané ve výrobě k určení věku kusů. To je místo, kde se skutečně trochu ulehčí, protože styly z dvacátých a třicátých let jsou často zřetelně odlišné od kusů Napier, které byly vyrobeny později, i když používají komponenty jako kovové filigránky. Starší styly jsou obvykle jemnější ve vzhledu, přestože byly dobře vyrobené a držely se v průběhu času.

Další informace o značkách a datování napíjecích šperků v celé historii společnosti, včetně mnoha příkladů Art Deco, které zde nejsou uvedeny, uvažte o získání kopie The Napier Co. od Melindy Lewisové.