Pentagon Crochet Patterns

Jedinečné tvary dělají jedinečné projekty

Ačkoli můžete určitě háčkovat v řadách, mnoho háčkovaných projektů se provádí pomocí motivů. Motivy v různých tvarech vytvářejí ve svých projektech všechny typy různých efektů. Zatímco většina lidí má háčkované čtverce a mnoho z nich také vyrobilo šestiúhelníky, ne tolik řemeslníků se naučil háčkovat pentagony. Tyto volné háčkované pentagonové vzory nabízejí mnoho příležitostí k tomu, aby se věci, které se liší od toho, co typicky vytváříte.