Radiální pily na pily - Bezkonkurenční všestrannost

Při sestavování seznamu potřebných obchodních nástrojů je pásová pila často přehlížena nebo alespoň přemístěna do spodního bodu seznamu priorit. To je pravděpodobně způsobeno relativními náklady v porovnání s jinými nástroji. Několik dřevozpracujících strojů je stejně všestranné, zvláště když se zváží počet operací, které může provádět. Jakmile přidáte jeden k vašemu arzenálu dřevoobráběcích nástrojů, možná už nebudete chtít být bez jednoho.

Proč potřebujete radiální rameno?

Navíc k nákladům může být mnoho důvodů, proč dřevaři odklánějí radiální pily namísto jiných nástrojů. Pily s radiálními rameny jsou těžké, objemné a nejsou typicky přenosné. Obvykle se jedná o doménu větších obchodů s dřevem, kde přenosnost není záležitostí.

Počet různých operací, které lze provést s radiálními pilami, je úžasný. Zatímco se jedná především o příčnou řezací pila, může být použita k řezání, řezání zkosení nebo kleští , dadoes a rabbets , tvarování výlisků a v některých případech dokonce slouží jako vodítko pro router.

K této všestrannosti existují kompromisy. Jeden z mnoha radiálních pilařských pil je obtížnější nastavit řezy než některé jiné nástroje. Například, pokud byste řezali klouzavé kotouče, mohli byste rychleji a důsledněji sestavit složenou kotoučovou pilu než radiální paži. Pokud jste vykopali zásoby, stolní pila je mnohem rychlejší nastavení.

Pila s radiálními rameny však může s oběma úkoly snadno ovládat, což přináší značné hodnoty jeho silné kupní ceně.

Jak používat pily s radiálními rameny

Stejně jako u všech nástrojů, nezapomeňte si přečíst a důkladně porozumět pokynů, které doprovázejí vaše elektrické nářadí, než začnete používat radiální pily.

Ujistěte se, že vaše pila je nastavena správně podle specifikací výrobce, nejenže vás naučí funkce pilové, ale jak ji používat bezpečně.

Při příčném řezu s radiálními pilami nastavte hloubku listu těsně pod povrch stolu. Používáte-li pilu poprvé, skončíte řezání některých žlábků do obložení stolu, takže budete chtít spustit kotouč do polohy pro řezání poté, co motor pily dosáhne rychlosti.

Nikdy nepoužívejte libovolnou práci na pily s radiálními rameny. Vždy držte akcie bezpečně proti plotu.

Mějte na paměti, že když zatáhnete pilu směrem k vám, přes sklo, takže se otáčení čepele odřízne od těla. Tím se piliny vysunou z dosahu uživatele, ale také mohou způsobit, že se pila bude pohybovat dopředu, když se prořízne skrze sklo. S tímto vědomím udržujte pevné uchopení na rukojeti a nenechte pilu určit rychlost řezu. Pohyb táhnutí pily směrem k tělu a držení zpátky, když je kotouč řezá, může trvat určitou praxí, ale dostanete to na závěr včas.

Řezání Dadoes a Rabbets

Pila s radiálními rameny je dokonalým nástrojem pro průřez dadoes a rabbets, zvláště při vytváření čepů nebo štěrbin pro standardní regály .

Zvedněte čepel od stolu a nainstalujte sestavu dado do požadované tloušťky a ujistěte se, že ji instalujete ve správném směru pro otáčení kotouče.

Jakmile je dado set nainstalován a kryt nože znovu připojen, použijte šrot kus materiálu, který vám pomůže určit správnou hloubku řezu pro váš dado. Když je nastavení dokončeno, řezání dadoes a rabbets je stejně jednoduché jako pravidelný průřez. Stejný dado set dělá řezání čepelí vítr!

Řezání krokví a úkosů

Radiální ramenová pila může typicky stříhat kladiva až do šedesáti stupňů, buď vlevo nebo vpravo, a úkosy až 90 stupňů, ale obvykle pouze v jednom směru. Zatímco to dovoluje pila s radiálním ramenem pro řezání složitějších složek, než je soustředěná pila, může být také trochu náročnější získat úhly správně.

Ujistěte se, že se vždy ujistěte, zda jsou upínací páky na pile uzamčeny na místě před zahájením řezu.

Ripování zásob s pily s radiálními rameny

Méně populární, ale ne méně užitečná funkce pily s radiálními rameny je použít k odřezání zásob. Zatímco existují určité omezení šířky řezu, které lze provést na pily s radiálními rameny, není nic méně obtížné použít (jakmile je dokončeno nastavení), než je tabulka viděna .

Při instalaci ráfkové pily na trh se ujistěte, že vždy používejte sestavu proti zpětnému rázu, skládající se z nýtovacího nože a západky. Nýtovací nůž je určen k tomu, aby udržoval zásobu vázanou na čepel. Pokud se však při řezání řezáním čepele uvízla, jsou západky navrženy tak, aby zachytily a zabraňovaly tomu, aby se zatahovaly.

Jako takový, zvykněte si vždy nastavit hloubku vybíjecího nože a západky na velikost zásobníku podle pokynů dodaných s radiálními pažemi. Jeden tip, který je třeba mít na paměti: při kopírování melaminu nebo jiného plastového laminátu nesmí západky v případě zpětného rázu zachytit zásobu (stejně jako jiné nepoškozené sklo).

Tipy pro bezpečnost pily radiálních ramen

Stejně jako u všech nástrojů pro obrábění dřeva je při použití radiální pily důležitá bezpečnost. Zvláštní pozornost by měla být věnována ochraně čepelí . Pila by nikdy neměla být zapnuta, aniž by byla ochranná krytka kotouče pevně upevněna, ani by měla být spodní část ochranného krytu trvale změněna tak, aby se udržovala nad základnou stolu. Ujistěte se, že strážce může být snadno zvedán při provozu pilou a že po uvolnění spadne zpět na místo.

Při instalaci pily s radiálními pažemi je vhodné instalovat celou jednotku s lehkým zpětným sklonem. Tímto způsobem se zabrání tomu, aby se pila sklouzla k uživateli pod vlastní váhu.

Nikdy nezačněte řezat, dokud pilový kotouč nedosáhne své maximální rychlosti, a určitě řídíte rychlost řezu, což bude nejen bezpečnější, ale i lepší výsledky řezání. Vždy ověřte, zda je ruka, která drží zásobu proti plotu, zřetelně mimo dráhu kotouče, a to nejen při průřezu, ale i při kopírování.

Použijte pákové desky a tlakovou tyčku podle potřeby.