Vyšívání tónováním s pastelkami, barevnými tužkami a malbou