Co je "Test knihy" v magii?

Definice: U klasických knižních testů se divák otočí na libovolnou stránku knihy a vybere slovo nebo větu a kouzelník může pojmenovat slovo nebo nabídnout dojem, co je ve větě. Je to tradiční a silný mentalistický efekt, který napodobuje myšlenkové čtení.

V některých rutinách kouzelník zná číslo stránky knihy av jiných, ne. S některými variantami kouzelník dále popisuje další slova nebo věty na stránce nebo dokonce i obrázky.

Knižní test je simulace četby mysli. Předpokladem je, že v knize mohou být tisíce slov a divák náhodně vybere jeden, ale kouzelník je schopen nějakým způsobem identifikovat toto slovo.

Knižní testy jsou v různých formách. Některé jsou založeny na reálných, nekvalifikovaných knihách a jiné jsou založeny na gafovaných.

Některé knižní testy, které zde naleznete, zahrnují:

Dvojitá náhoda

Houdini Book Test

Taylor Made Book Test

Příklady: Kouzelník provedl knižní testovací efekt a zdálo se, že čte diváckou mysl.