Jak k Bisque nebo Biscuit požární keramiky

Krok za krokem průvodce Bisque Fire Pottery

Název jiskření nebo bisku, jak je někdy známo, je dáno prvnímu odpálení hrnčířské hlíny před tím, než je zasklena. Většina keramiky prochází břečím střelbou a pak se znovu vypálí, aby roztavila glazuru a tavila ho do jílového těla . Biskupská hrnčířská hrnčířská hlína je nejpopulárnějším typem střelby a je nesmírně důležitá. Transformuje objekt do porézního stavu pro zasklení. Umožňuje hrnčíři dělat mnohem víc dekorativní práce se skvrnami, podsadami a glazurou se značně sníženým rizikem poškození nádoby. Vzhledem k tomu, že se střelka z biskupů přivádí k teplotě mnohem pomaleji, dochází také ke snížení pravděpodobnosti, že hrnce budou praskat nebo explodovat při vypalování glazury. Nejpomalejší zvýšení teploty a zvýšení teploty pece by se mělo provádět na začátku procesu, neboť nejdůležitějším bodem je, když se z hlíny odstraňují chemicky spojené molekuly vody.