Kosti suché

Definice:

Kostní suché (přídavné jméno) je termín používaný k popisu a identifikaci hrnčířské hlíny, která byla vysušena co nejvíce předtím, než prošla prvním odpálením. Když se drží, kostní suchá zelenina se cítí být při pokojové teplotě, není chladná na dotek. Chladnost znamená, že stále dochází k odpařování.

Kostní suchý zelený je extrémně křehký a snadno se rozpadne.

Proto by se s ním mělo manipulovat co nejméně a při nakládání do pece je třeba věnovat velkou pozornost.

Alternativní hláskování: suché na kost

Příklady: Vyzdvihování kosticko-suché keramiky jednou rukou pod okrajem nebo stranami může rozbít hrnce na kusy. (přídavné jméno)