Nízká požární tělesa

Nízkohořící tělesa jsou definována tehdy, když teplota, při které jílovitá tělesa zraje, se obecně považuje za teplotu mezi kužely 09 a 02 (1700 ° a 2000 ° F nebo 927 ° a 1093 ° C). Nízkotlaké jíly mají tendenci mít dobrou zpracovatelnost a obvykle se nebudou zmenšovat, deformovat ani nadměrně klesat. Jsou však měkčí, což znamená, že jsou méně odolné a absorbují tekutiny.

Nízkotlaké jíly jsou po vypálení rozděleny do dvou typů podle jejich barvy. Tmavěji zbarvená těla (nejčastěji červená) a bílá a bláznivá jílová tělíska.