Tři hlavní součásti zařízení pro hrnčíře

Existuje několik kusů vybavení, které hrnčíři mohou používat ve svém tvůrčím procesu. Tři nejčastěji používané jsou pece, kola a nějaká forma zařízení, která slouží k přivádění suché hlíny do použitelné formy.