Základy keramiky Clay

Ne všichni Clay je stejný

Co je hlína? Je to prostě špína? No, ano a ne. "Dirt" pokrývá spoustu půdy, takže mluvit. Můžeme rozbít nečistoty do několika částí: ornice, hlíny, nepružné zeminy a skály. Horní vrstva obsahuje spoustu organického materiálu, což je dobré pro rostoucí rostliny. Hlíny a neelastické zeminy jsou výsledkem rozkládajících se hornin, jejichž velikost částic je velmi malá. Skály obsahují skalní podloží a balvany až po jemný písek. Většina jílů obsahuje několik různých druhů jílových minerálů s různým množstvím oxidů kovů a organické hmoty, což odlišuje různé typy.