Příklad konce trubky

Nohy spojené s tabulkami, Highboys a Lowboys

Definice : typ otočené nohy nábytku, poměrně tlustý s vícenásobnými křivkami, který se vznáší směrem vzhůru a směrem ven od úzké základny, připomíná převrácenou trubku; vrchol je často zakrytý kupolem a konec často končí v kuličce , špičce nebo španělské noze; typické pro barokní styly, obzvláště anglickou restaurování a William a Mary , obvykle se objevuje v tabulkách, highboys a lowboys , s nohama spojenými serpentinním nosítkem .

Také známý jako: trubka otočená noha

Příklad: Expert starožitností měl podezření, že William a Mary jsou v nízkém bootovi někdy pozměněni, protože špička se zdála příliš choulostivá pro náročné trubkové nohy.