Řízení oxidační a redukční atmosféry při spalování keramiky

Existuje mnoho faktorů, které je třeba vzít v úvahu při spalování vaší keramiky v peci. Termín oxidace a redukce se týká toho, kolik kyslíku je v atmosféře pece, zatímco pec je palba. Oxidační atmosféra má spoustu kyslíku, aby palivo spálilo. Při redukci množství kyslíku dochází k redukční atmosféře. To nemusí znít jako věci, které ovlivní vaši keramiku, ale to může. Oxidační proces může například změnit barvu glazur nebo barvy, kterou jste zvolili k použití. Redukční proces, kdy je kyslík vyveden z pece a keramiky, může změnit strukturu vaší hlíny. Zjistěte, co se ve vaší peci děje, než spustíte další projekt.