Jak se změní teplota

Šestistupňová jíl přechází během změny teploty

Když se pec vypaří a ochlazuje, změny teploty způsobují hluboké změny v hlíně . Jíl pochází z této měkké, zcela křehké látky do té, která je horninová, nepropustná pro vodu, vítr a čas. Změna je téměř úplně mystická ve své úplné metamorfóze a může být považována za takovou, kdyby nebyla tak běžná.