Napínací disky - části šicího stroje

Napínací disky:

Úprava napnutí stroje:

Právo Tighty Lefty Lucy:

Jaké nastavení napětí:

Péče o disky napínání: