Raku Clay Bodies

Jak se ujistěte, že jíl je připraven k odpálení Raku

Raku jílové těla musí být navržena tak, aby odolávala tepelným šokům citlivého procesu Raku, aniž by se úplně oddělila. Vyjmutí kusů z pece, když jsou velmi horké, je jistě znesnadní. Za tím účelem se většina pravidelných jílových těles může přeměnit na těleso raku přidáním 30 až 50% otvírače , jako je grog, písek, vermikulit a tak dále.

Nezapomeňte, že i když proces raku je nízkým požárem, těla na bázi kameniny na středním a vysokém požáru by nikdy neměla být vyšší než kužel 04.