Vosková odolnost

Definice:

Wax Resist (substantivum) je voskovitá látka používaná k tomu, aby se zabránilo vloupání, ingobům nebo glazurám z adhezí na hliněné tělo nebo předběžnou vrstvu skluzu atd. Odolnost je obzvláště užitečná při udržování glazury z adheru na hrnec nohy a v případě zavřené nádoby, z udržení oblastí, kde se víko a nádoba setkávají bez glazury. V minulosti vosk odolává prostému roztavenému vosku; dnes existuje řada voskových emulzí, včetně mnoha, které jsou na bázi vody.

Voskovou odolnost lze použít také při dekoraci. Odolnost může být použita jak pod, tak přes podložky, glazury a kousky pro vytvoření vzoru. Tyto dekorativní prvky mohou být poměrně jednoduché nebo neuvěřitelně složité. Další informace a příklady naleznete v následujících článcích:

Také známá jako: vosková emulze

Příklady: Ujistěte se, že pokrýváte celou nohu vaší nádoby s voskem odolným před ponořením hrnce do glazury, nebo může glazura svařit hrnce do pece při vypalování. (podstatné jméno)