Třídy parní lokomotivy

Whyte Notace a jména tříd lokomotiv

Parní lokomotivy jsou klasifikovány podle jejich konfigurace kol. Na parních lokomotivách jsou kola poháněná parním motorem vhodně nazývána řidiči. Lokomotivy mohou mít i před a / nebo po řidičů sady nepilotovaných pilotních kol.

Parní lokomotivy jsou klasifikovány systémem nazývaným Notation Notting, vyvinutý Frederickem Methvanem Whytem a používán od počátku 20. století. V popisu Whyte 2-8-4 je lokomotiva vybavena dvěma pilotními koly před osmi hnacími koly, po kterých následují čtyři další vlečná kola. Všimněte si, že je to velmi odlišné od zápisu uspořádání kol AAR používaného při klasifikaci dieselových a elektrických lokomotiv.

Třídy byly často pojmenovány. Například lokomotiva 2-8-4 byla známá jako Berkshire. Polární expres byl vytažen lokomotivou Berkshire. Níže jsou uvedeny seznamy názvů tříd parních lokomotiv, které jsou seřazeny podle jejich konfigurace kol. Uspořádání kol není uvedeno, byly většinou méně běžnými typy a jejich názvy triků byly obvykle alfanumerické kódy, které se mohly lišit od železnice po železnici. To znamená, že jestliže byly dokonce použity více než jednou železnicí.