Modelové železniční traťové spínače, výhybky nebo body

Modelové železniční spínače, stejně jako železniční spínače v reálném životním stavu, se používají k provozování železniční dopravy. V modelu railroading jsou spínače nejčastěji označovány technickým pojmem "výhybky". Ve Spojeném království jsou kolejové spínače označovány jako "sady bodů". nebo jen "body". Důvodem je to, že pohyblivé koleje v přepínači se nazývají body. Vlaky vstupují do výhybek jednou stopou a mohou být směrovány do jedné ze dvou nebo někdy ke kterékoli ze tří existujících skladeb.