Rozvinutá železniční dráha s plánovanou železniční tratí